Geschiedenis Chr. Gymnastiekvereniging VenV Garyp

.Het is 8 oktober 1962 als gymnastiekvereniging VenV wordt opgericht.

Hoe dat precies in zijn werk is gegaan is niet in de archieven terug te vinden.

De eerste jaarverslagen dateren uit 1966.

Vanaf die tijd ook dit stukje geschiedenis:

 

De eerste jaren wisselt het aantal leden en daarmee samenhangend het aantal lesuren nogal.

Wat met zich meebrengt dat het financieel soms moeilijk is en de lesuren niet uit kunnen.

In het begin is de volleybal ook bij de vereniging aangesloten evenals een trimclub.

Maar....zij kwamen en gingen

Het tenu van de vereniging wordt opgesierd met een rood/wit embleem wat jaren hetzelfde is gebleven.

Ook kwam er een clubvlag!

 

De gymnastiekvereniging zette zich op de kaart door o.a. sportdemonstraties te houden,met voorafgaand een grote optocht door de "buorren",door twee keer per jaar een uitvoering te houden en jaarlijks de avond-4-daagse te organiseren.

Ook was er in 1968 dusdanig talent dat men beslot een keurgroepje op te richten.

 

Om de kas te spekken,werden toendertijd (en tot vandaag de dag) diverse acties gehouden.

De bekendsten zijn:eierkoeken,oliebollen,donateurs en slaatjesacties. Maandelijks werd (en wordt nog steeds) het oud papier opgehaald.

 

In 1971 is de vereniging toegetreden tot de CGV en in '72 werden de statuten opgesteld.

Vanaf toen moesten er officiële aanmeldingsformulieren worden ingevuld voor elk lid,wat men in die tijd een heel werk vond. 

 

De gymlessen werden gehouden in de "gymzaal" van het oude dorpshuis.

Toen dit dorpshuis in 1973 werd afgebroken, moest er tijdelijk uitgeweken worden naar een zaaltje bij de Martinibar(nu de Beuk).

In 1975 werd uiteindelijk de eerste uitvoering gehouden in de nieuwe gymzaal,wat allemaal veel vlotter en overzichtelijker ging.

Tevens werd toen het 200e lid verwelkomd.

Een topjaar voor de vereniging dus!

 

In de jaren 70 werden ook regelmatig uitjes voor de leden georganiseerd,zoals schaatsen in Thialf.

Er werden onderlinge wedstrijden gehouden,vaardigheidsproeven afgelegd en er was een echte herenafdeling!

 

In de loop der jaren is het aanbod binnen de vereniging breder geworden. Er wordt (nog steeds)recreatief en op selectieniveau geturnd,groeps- en individueel gedanst(Jazz) en aerobic.

En dat voor en door alle leeftijden!

 

We hopen dat we nog veel meer geschiedenis kunnen maken,dan de 50 jaren die we nu gevierd hebben.

We zijn ons er wel van bewust dat dit niet alleen door de leiding en de leden van het bestuur kan worden gerealiseerd. 

Vrijwilligers,op welk gebied dan ook.blijven nodig om het voortbestaan van gymnastiekvereniging VenV te garanderen.

 

Als slot:

Jarenlang zongen we bij aanvang van uitvoeringen en wedstrijden uit volle borst mee met het toenmalige bondslied.

Kun je nog zingen.zing dan mee.......

            " Fier als de golven van Nederlands zee

              bruisend langs zandige strand.

              Stoer als de stormwind die loeit langs de ree

              klinkt er ons lied door het land. 

              Ouden en jongen,komt volgt onze vaandel.

              Vult onze rijen en zing met ons mee.

              Laat het weergalmen langs paden en lanen.

              Lied van het Koninklijk NCGV!!"

            

 

 

 

 

 

 

Laatste tweet:

1 December vanaf 10 uur komt de gymnastiekvereniging weer bij u langs met heerlijke snert!!! Tevens staan we 's mid… https://t.co/Zxd0crszTf

Volledige agenda Agenda

Geen agenda items